Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społecznego „Stricte”

            z siedzibą w Szczecinie

CENTRUM ZDROWIA I ROZWOJU PSYCHICZNEGO

 zaprasza na: 

                TRENING UMIEJĘTNOŚCI TERAPEUTYCZNYCH
                            dla pedagogów, psychologów, doradców psychospołecznych, lekarzy oraz studentów

Szkolenie obejmuje:

- prowadzenie wywiadu i obserwacji psychologicznej
- trenowanie umiejętności prowadzenia rozmowy
- rozwijanie empatii, koncentrowania się na zasadniczym problemie
- poszukiwanie rozwiązań, zadawanie pytań, wzbudzanie nadziei
- relacja terapeutyczna, opór
- wybrane techniki terapeutyczny użyteczne w sytuacji pomagania
(techniki systemowe, behawioralno-poznawcze, interpersonalne)

Uczestnicy otrzymają materiały oraz certyfikaty poświadczające udział w zajęciach warsztatowych.
Szkolenie będzie realizowane w ciągu trzech zjazdów raz w miesiącu.
Łącznie 30 godzin warsztatowych.

Zajęcia odbędą się w terminach:

I zjazd – 16-17 kwiecień 2011
II zjazd – 14-15 maj 2011
III zjazd – 18-19 czerwiec 2011

Zajęcia poprowadzi Błażej Karwat, psycholog, psychoterapeuta posiadający dziesięcioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, stale kształcący się w zakresie psychoterapii. Obecnie zgłębia wiedzę i gromadzi doświadczenia w toku prowadzonej praktyki terapeutycznej, pracy w klinicznym oddziale szpitalnym i jako biegły sądowy psycholog. Główne zainteresowania to: psychologia osobowości, neuropsychologia, psychosomatyka, psychoterapia zaburzeń osobowości, psychologia sądowa.

Koszt szkolenia 550 zł płatny w trzech ratach przed rozpoczęciem zajęć.
Osoby, które zgłoszą swój udział i uiszczą płatność do 1 marca 2011 płacą 450 zł.

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres:
Centrum Zdrowia i Rozwoju Psychicznego
Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społecznego „Stricte”
centrum.stricte@gmail.com

Warunkiem zakwalifikowania się do udziału w zajęciach jest uiszczenie płatności.

Wersja do druku