Stowarzyszenie System i Transition oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społecznego STRICTE mają przyjemność zaprosić Państwa na Międzynarodową Konferencję pn. 

 

„SYSTEMY W PROCESIE ZMIAN

ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI

 RZECZYWISTOŚĆ- ZMIANY – PRZYSZŁOŚĆ”


 

        Konferencja odbędzie się w Szczecinie  8 czerwca 2012 Hotelu ATRIUM. Jest ona efektem nawiązania współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem STRICTE oraz Stowarzyszenia System In Transition, które stanowi międzynarodową grupę członków organizacji pozarządowych i pracowników naukowych z zakresu psychologii, socjologii, historii, kultury zarówno z terenu Unii Europejskiej (Niemcy, Dania, Czechy, Słowacja, Chorwacja, Węgry, Austria), jak i  krajów z poza jej granic (USA, Ukraina, Rosja, Macedonia, Bośnia).

 

Zagadnieniem przewodnim konferencji jest analiza jak uwarunkowania historyczne i społeczno-kulturowe, oraz planowany, długofalowy rozwój powiązany z ideą Floating Garden wpływa na dotychczasowy i planowany przebieg procesu zmian systemowych w Szczecinie oraz jak przekłada się to na rozwój tożsamości lokalnej i jednostkowej jego mieszkańców. Mamy nadzieję, że sesja plenarna pozwoli na  przeprowadzenie multidyscyplinarnej, wielopłaszczyznowej analizy szans, zagrożeń i perspektyw rozwoju dla społeczności lokalnych i samej idei Floating Garden. 

 

Mamy również nadzieję, że konferencja umożliwi nawiązanie bezpośrednich kontaktów między szczecińskimi organizacjami pozarządowymi oraz członkami środowiska akademickiego, a ich odpowiednikami z całej Europy.

 

 Udział w konferencji jest bezpłatny – decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i odesłać go na adres mailowy stricte.szn@gmail.com lub wysłać faksem na nr +48 (91) 8136790

 

 

Program Konferencji

 

 

14.00 – 19.00     KONFERENCJA  „Szczecin: rzeczywistość – zmiany – przyszłość”

 

14.00     Rejestracja i powitanie  - uczestników – Lars Koberg Christiansen (DANIA)

 

14.30     Gość specjalny  - Krzysztof Soska Wiceprezydent Miasta Szczecin  „Moja wizja

przyszłości Miasta Szczecin”

 

15.00    Gość specjalny - Ewa Kurjata – Główny Specjalista ds. strategii i

wieloletniego rozwoju strategii miasta „Projekt  Floating Garden 2050 – strategiczna odpowiedź na zmiany”

 

15.30    „Od narzekania do społecznej partycypacji”

 dr Maciej Kowalewski - socjolog miasta i studiów miejskich, Uniwersytet

Szczeciński (POLSKA)

 

16.00     przerwa kawowa

 

16.30     Dyskusja panelowa (z uczestnictwem powyższych mówców)

Moderatorzy:  Lars Koberg Christiansen (DANIA)

Anna „Hermela” Kurnatowska (POLSKA)

 

17.15    Dyskusje w małych grupach koordynowanych przez członków Stowarzyszenia SIT

 

18.00    przerwa

 

18.15     Sesja zamykająca

               

19.00     Zakończenie spotkania