Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społecznego „Stricte”
zaprasza na na międzynarodowe spotkanie warsztatowo - konferencyjne: 


SYSTEMY W PROCESIE ZMIAN

 

ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI

 RZECZYWISTOŚĆ – ZMIANY – PRZYSZŁOŚĆ


 

Program spotkania do pobrania

 

Hotel Atrium

Szczecin, Polska; 6-10 czerwca 2012r.

 

Środa, 6 czerwca 

14.00 – 16.00     Rejestracja

16.00 – 17.15     Otwarcie Spotkania Warsztatowo-Konferencyjnego, powitanie uczestników

Lars Koberg Christiansen - psycholog, superwizor, (DANIA)

Anna Kurnatowska – Stowarzyszenie STRICTE (POLSKA)

Agnieszka Śmiechowska – Stowarzyszenie STRICTE (POLSKA)

 17.15 – 18.15     Wykład:  „Po wojnie: poszukiwanie nowej tożsamości Szczecina”

dr Jan Musekamp (historyk, Uniwersytet Viadrina, Farnkfurt nad Odrą (NIEMCY)

 18.15 – 18.30     ogłoszenia organizacyjne

 18.30 – 20.00     przerwa

 20.00 – 21.30     Warsztat -  Drama o Szczecinie: „Rodzinna rzeźb”a w historii miasta.

Susan Scharwiess - terapeuta rodzin, Berlin (NIEMCY)

 21.30 – 22.30     Sesja plenarna: „Jak zarządzanie różnorodnością poradziłoby sobie w sytuacji historyczno – społecznej Szczecina”

dr Martina Rasticova - Kierownik Instytutu Zarządzania, specjalność Biznes i Zarządzanie, Uniwersytet Technologiczny, Brno (CZECHY)

 

Czwartek, 7 czerwca

 

9.00 - 9.30           Warsztat

dr Piroska Komlósi - psycholog kliniczny, trener, docent  na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Karola, Budapeszt (WĘGRY)

9.30 – 10. 30       Sesja plenarna –„ Ryzyko zmian” –

dr YuliaGradskova - historyk, stażysta  doktorski na Uniwersytecie w Sodertörn, (ROSJA/SZWECJA)

mgr Luli Arapi - terapeuta traumy, trener Stowarzyszenia Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Rodzin w Kosowie (KOSOWO)

10.30 – 11.00     przerwa kawowa

11.00 – 12.30     Warsztat - praca w grupach

12.30 – 14.30     przerwa

14.30 – 15.00     Spotkanie integracyjne -  Zwiedzanie miasta

15.00 – 18.00     Spotkanie integracyjne - Zwiedzanie Portu z pokładu łodzi wycieczkowej

18.00 - 19.30      Spotkanie ze Stowarzyszeniem STRICTE; Wykład – „Rozwój społeczny a terapia” – mgr Błażej Karwat - psycholog, socjolog,  doktorant PUM, Stowarzyszenie STRICTE (POLSKA)

19.30 – 20.00     przerwa

20.00 – 22.00     Spotkanie integracyjne – SIT i STRICTE - piknik w Lasku Arkońskim/Głębokie

 

 

Piątek, 8 czerwca

 

9.00 –  9.30         Warsztat

Piroska Komlósi - psycholog kliniczny, trener, docent  na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Karola, Budapeszt (WĘGRY)

9.30 – 10.30      Sesja plenarna: Stwarzanie możliwości dla  wprowadzania zmian

„Granice Życzliwości: od Pacjenta do Eksperta Poprzez Doświadczenie”

dr Monika Hoffman - przewodnicząca Sieci/Stowarzyszenia „Słyszących Głosy” i wice przewodnicząca Treningu w Terapii Behawioralnej w Berlińskiej Akademii Psychoterapii, Berlin, (NIEMCY)

               

„Pomysły Karla Linn’a na Budowanie Wspólnot

dr Jancis Long - psycholog kliniczny, stowarzyszenie Psychologowie dla Społecznej Odpowiedzialności, Waszyngton DC, (USA)

10.30 – 11.00     przerwa kawowa

11.00 – 12.30     Warsztat - Praca w grupach

12.30 – 14.00     przerwa obiadowa

14.00 – 19.00     KONFERENCJA  „Szczecin: rzeczywistość – zmiany – przyszłość”

 

14.00     Rejestracja i powitanie  - uczestników – Lars Koberg Christiansen (DANIA)

 

14.30     Gość specjalny  - wice Prezydent Miasta Szczecin  „Moja wizja

przyszłości Miasta Szczecin” (w  trakcie ustaleń)

 

15.00    Gość specjalny - Ewa Kurjata – Główny Specjalista ds. strategii i

wieloletniego rozwoju strategii miasta.

 

15.30    „Od narzekania do społecznej partycypacji”

 dr Maciej Kowalewski - socjolog miasta i studiów miejskich, Uniwersytet

Szczeciński (POLSKA)

 

16.00     przerwa kawowa

 

16.30     Dyskusja panelowa (z uczestnictwem powyższych mówców)

Moderatorzy:  Lars Koberg Christiansen (DANIA)

Anna „Hermela” Kurnatowska (POLSKA)

 

17.15    Dyskusje w małych grupach koordynowanych przez członków Stowarzyszenia SIT

 

18.00    przerwa

 

18.15     Sesja zamykająca

               

19.00     Zakończenie spotkania

 

Sobota, 9 czerwca

 

9.00 – 9.30          Warsztat

dr Piroska Komlósi - psycholog kliniczny, trener, docent  na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Karola, Budapeszt (WĘGRY)     

 

9.30 -10.30          Sesja plenarna: „ Czego nauczyliśmy się o Szczecinie/Polsce?” – dyskusja:

mgr Courtney Ross – historyk, czasowo w Pradze (USA/CZECHY)

mgr Katarzyna Duda - psychoterapeuta psychodynamiczny, wykładowca w Pomorskiej Szkole Psychologii (POLSKA)

 

10.30 – 11.00     przerwa

 

11.00 - 12.30     Warsztat – praca w grupach

 

Grupa A:  „Przykłady rozwoju społeczności w warunkach klinicznych”

dr Wolfgang Hagemann - psychiatra, terapeuta rodzinny, Klinika Roher, Aachen (NIEMCY),

prof. Jan Koznar  - profesor Uniwersytetu w Usti, Przewodniczący Stowarzyszenia Czeskich

Psychologów (CZECHY)

 

Grupa B: „Każdy Głos Musi być Usłyszany. Włączanie jako klucz do społeczności”

dr Alexander Shapiro - terapeuta rodzinny, naukowiec,  Rosyjska Akademia

Edukacji,Moskwa, (ROSJA)

dr David Schüller - naukowiec, wykładowca uniwersytecki, Brno (CZECHY)

 

Grupa C: „Impulsy dla rozwoju społeczności według Lyotarda i Sennetta”

mgr Andromahi Naumovska - terapeuta Gestalt,  doktorantka psychologii , Skopje,

(MCEDONIA)

mgr Veronica Norburn - psycholog społeczny, terapeuta psychodynamiczny, Instytut

Psychoterapii i Studiów Społecznych, Londyn, (WIELKA BRYTANIA)

 

13.00 – 14.30     przerwa

 

14.30 – 16.00     Warsztat - Praca w grupach

 

16.00 – 16.30     Sesja plenarna

 

16.30 – 20.00     przerwa

 

20.00 – 22.00     Spotkanie integracyjne (Rocker Club Szczecin)

 

Niedziela, 10 czerwca

 

 9.00 –  9.30        Warsztat

dr Piroska Komlósi - psycholog kliniczny, trener, docent  na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Karola, Budapeszt (WĘGRY)

 

9.30 – 10.30       spotkanie organizacyjne  SIT cz.I

 

10.30 – 11.00     Przerwa

 

11.00 – 12.00     spotkanie organizacyjne  SIT cz.II

 

12.00                  Zakończenie spotkania Międzynarodowego Spotkania Warsztatowo – Konferencyjnego, pożegnanie uczestników

 

 

Prelegenci i moderatorzy:

 

mgr Luli Arapi - terapeuta traumy, trener Stowarzyszenia Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Rodzin w Kosowie (KOSOWO); 

mgr Katarzyna Duda  - psychoterapeuta psycho-dynamiczny, wykładowca w Pomorskiej Szkole, Psychologii, Szczecin, (POLSKA); 

dr Yulia Gradskova - historyk, odbywa staż podoktorski na Uniwersytecie w Sodertörn, Szwecja, pochodzi z Moskwy (ROSJA/SZWECJA); 

dr Wolfgang Hagemann - doktor medycyny, psychiatra, terapeuta rodzinny, Klinika Roher, Aachen, (NIEMCY);

dr Monika Hoffman - przewodnicząca Sieci „Słyszących Głosy” i wice-przewodniczący Treningu w

Terapii Behawioralnej w Berlińskiej Akademii Psychoterapii, Berlin, (NIEMCY);

mgr Błażej Karwat - psycholog, socjolog,  doktorant PUM, Założyciel  Stowarzyszenia „Stricte”, Szczecin, (POLSKA); 

mgr Lars Koberg Christiansen - psycholog i superwizor, Kopenhaga, (DANIA); 

dr Piroska Komlósi  - psycholog kliniczny trener, docent  na Wydziale Psychologii Uniwersytetu, Karola, Budapeszt, (WĘGRY); 

dr Maciej Kowalewski - socjolog miasta i studiów miejskich, stopnień doktora, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, (POLSKA); 

Prof. Jan Koznar - profesor Uniwersytetu w Usti, Przewodniczący Stowarzyszenia Czeskich Psychologów, Ustia, (CZECHY); 

mgr Anna „Hermela” Kurnatowska - socjolog i doradca psychospołeczny, animator kultury w Grupie Twórczej „Krata Eon”, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „STRICTE”, Szczecin, (POLSKA); 

dr Jancis Long - psycholog kliniczny, Psychologowie dla Społecznej Odpowiedzialności, Waszyngton DC, (USA); 

dr Jan Musekamp  - historyk, Uniwersytet Viadrina, Frankfurt nad Odrą, (NIEMCY); 

mgr Andromahi Naumovska - terapeuta Gestalt,  doktorantka psychologii , Skopje, (MACEDONIA); 

mgr Veronica Norburn - psycholog społeczny, terapeuta psychodynamiczny, Instytut Psychoterapii i Studiów Społecznych, Londyn, (UK); 

dr Martina Rasticova - Kierownik Instytutu Zarządzania - specjalność Biznes i Zarządzanie, Uniwersytet Technologiczny, Brno, (CZECHY); 

mgr Courtney Ross - nauczycielka historii z USA, czasowo w Pradze (USA/CZECHY),

mgr Susan Scharwiess - psycholog kliniczny, terapeuta rodzinny, Berlin, (NIEMCY); 

dr David Schüller - naukowiec, wykładowca uniwersytecki, Brno, (CZECHY); 

dr Alexander Shapiro - terapeuta rodzinny, naukowiec,  Rosyjska Akademia Edukacji, Moskwa, (ROSJA); 

Agnieszka Śmiechowska - socjolog kultury ze stopniem licencjata, studentka studiów II stopnia socjologii i etnologii Uniwersytetu Szczecińskiego, członek Zarządu Stowarzyszenia „Stricte”, Szczecin, (POLSKA);