Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społecznego "STRICTE"

ma przyjemność zaprosić uczniów szczecińskich szkół na drugą edycję zajęć warsztatowych

pn. "NIE DAJ SIĘ ZWARIOWAĆ - STRES DA SIĘ OPANOWAĆ"

 

Uczestnicy zajęć zdobędą podstawową wiedzę dotyczącą: 
-
wpływu stresu na organizm ludzki i przyczyn jego powstawania;

- rozpoznawania objawów stresu psychicznego;

- praktycznych sposobów radzenia sobie ze stresem min. poprzez umiejętność rozwiązywania konfliktów, prezentowanie zachowań asertywnych oraz stosowanie podstawowych technik  redukcji stresu – trening relaksacji;

- podstawowych zagadnień z zakresu komunikacji interpersonalnej;


Całość programu zostanie zrealizowana w czasie dwóch 2,5 godz. spotkań. Zajęcia nie stanowią psychoterapii psychoterapii - dedykowane są szczególnie dzieciom i młodzieży, którzy w tym roku szkolnym będą zdawali testy szóstoklasisty, gimnazjalne oraz maturę jak również wszystkim tym, którym stres uniemożliwia w pełni zaprezentować swoich umiejętności.

Zajęcia będą odbywały się w 3 grupach :
 

-  grupa A - uczniowie klas 5 - 6 szkół podstawowych;
-  grupa B - uczniowie klas 1 - 3 gimnazjum;
-  grupa C - uczniowie szkół średnich;

Maksymalna liczba uczestników w każdej grupie to 12 osób.
Zajęcia prowadzone będą przez licencjonowanego doradcę psychospołecznego, Panią Annę Kurnatowską i licencjonowanego socjologa kultury - Agnieszkę Śmiechowską. Nadzór merytoryczny nad projektem sprawuje psycholog, mgr Błażej Karwat.
Zajęcia prowadzone będą w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Dworcowej 19 w Szczecinie (IV piętro, sala szkoleniowa) lub na terenie szkół, które zgłoszą chęć udziału w warsztatach.

Terminy zajęć do uzgodnienia;

Koszt uczestnictwa w warsztacie  - bezpłatne (Projekt finansowany przez Gminę Miasto Szczecin)


Harmonogram zajęć.
Formularz zgłoszeniowy.


Zgłoszenia należy nadsyłać drogą elektroniczną do dnia końca września 2011r. na adres mailowy Stowarzyszenia.
Osoby zakwalifikowane do udziału w warsztatach zostaną poinformowane telefonicznie lub za pośrednictwem pedagoga szkolnego. Osoby zakwalifikowane do udziału w warsztatach proszone są o dostarczenie w dniu rozpoczęcia zajęć pisemnej zgody rodzica lub opiekuna na udział w warsztatach (zamieszczonej w formularzu zgłoszenia).

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy
stricte.szn@gmail.com  lub pod nr tel. 604 406 936.

Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach i jednocześnie przypominamy, iż liczba miejsca warsztatowych jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

Sekretarz Zarządu

Agnieszka Śmiechowska

Wersja do druku