Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społecznego "STRICTE"

zaprasza na

"Otwarte spotkanie wykładowo - dyskusyjne"

 

 

 

poświęcone zagrożeniom wynikającym ze skutków oddziaływania nadmiernego stresu wśród dzieci młodzieży i sposobom ich zapobiegania organizowane w ramach zadania publicznego pn. „Nie daj się zwariować – Stres da się opanować”.

Spotkanie przeznaczone jest dla pracowników placówek oświatowych, osób pracujących z młodzieżą w ramach działalności kulturalnej, rodziców i studentów deklarujących chęć pracy z dziećmi i młodzieżą w przyszłości. W ramach spotkania omówiony zostanie również przebieg części warsztatowej projektu oraz przedstawione zostaną wyniki przeprowadzonych badań dot. stresorów w życiu młodych ludzi.

Spotkania poprowadzi doradca psychospołeczny, socjolog Anna Kurnatowska oraz socjolog kultury Agnieszka Śmiechowska.9 grudnia 2011 r. godz. 18.00

Miejsce: siedziba Stowarzyszenia ul. Dworcowa 19 (IV piętro) Sala Szkoleniowa