Zapraszamy na:
- psychoterapię indywidualną
- psychoterapię rodzin i par
- diagnoza psychologiczna dzieci i dorosłych
- psychoterapię grupową
- grupę wsparcia
- konsultacje

Zapewniamy dogodną lokalizację, przyjazne gabinety,
doświadczony i kompetentny zespół terapeutyczny, poufność.

 

W Centrum przyjmują:

 

Agnieszka Śmiechowska - psychoterapeutka, socjoterapeutka,

                                                      koordynatorka Centrum Zdrowia i Rozwoju Psychicznego
tel. 604 406 936 e-mail: a.j.smiechowska@gmail.com

 Jest absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego (socjologia kultury), wcześniej specjalizowała się w zakresie Doradztwa Psychospołecznego, obecnie magistrantka Etnologii US. Słuchaczka II roku Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. W ramach Studium ukończyła roczne szkolenie z zakresu umiejętności socjo- i  psychoterapeutycznych przygotowujące do pracy indywidualnej  i grupowej. Doświadczenie zdobyła pracując w Centrum Zdrowia i Rozwoju Psychicznego przy Stowarzyszeniu "Stricte", w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. J.Korczaka w Szczecinie oraz realizując zadania socjo- i psychokorekcyjne w ramach projektów konkursowych Gminy Miasto Szczecin. Pracuje pod stałą superwizją psychoterapeutów i superwizorów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.

                                

Kamila Kasperowicz - psychoterapeuta
tel. 513 251 455 e-mail: kamilakasperowicz@vp.pl
Jest absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego oraz WTTS. Ukończyła  również studia wyższe o specjalności  Doradztwo Psychospołeczne w Instytucie Psychologii i Socjologii, przy Uniwersytecie Szczecińskim.
Odbyła  roczne szkolenie z zakresu podstawowych umiejętności niezbędnych do pracy w zakresie pomocy psychologicznej. Doświadczenie zdobywa pracując w Poradni Rodzinnej, Centrum Zdrowia i Rozwoju Psychicznego oraz Centrum Psychologiczno- Terapeutycznym w Szczecinie. Nieustannie bierze udział w szkoleniach specjalistycznych.

 

 

Arkadiusz Siekierzycki - psycholog, psychoterapeuta

tel. 507 074 950 e-mail: binos@wp.pl
Psycholog (specjalność: psychologia kliniczna). Ukończył studia podyplomowe z pedagogiki. Absolwent Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Obecnie w drodze do certyfikatu psychoterapeutycznego - uczestnik Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Doświadczenie i wiedzę pogłębia pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego "Centrum Psychiatryczne" w Szczecinie oraz Centrum Psychologiczno- Terapeutycznym. Prowadzi terapię indywidualną  dorosłych i młodzieży. Specjalizuje się w pomocy osobom  w sytuacjach kryzysowych; z problemami emocjonalnymi; z zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia);  mającym dolegliwości psychosomatyczne (np.: bóle głowy, brzucha, nudności, duszności i inne), a badania medyczne wykluczają przyczyny tych objawów; poszukującym wsparcia i lepszego rozumienia siebie, swoich problemów. Pracuje pod stałą  superwizują  superwizorów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne.

 

Elżbieta Brodnicka - psycholog

tel. 501 746 870 e-mail: ebrodnicka@wp.pl
Absolwentka Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła dwa moduły specjalizacyjne: Psychologia Kliniki Psychiatrii oraz Psychologia Oddziaływania – Model Integracyjny w Psychoterapii. Brała udział w szkoleniach i konferencjach (m. in. „Wygrać z depresją”, Okręgowej Izby Lekarskiej, „Integratywna psychoterapia zaburzeń lękowych” Polskiego Instytutu Psychotereapii Intergratywnej). Posiada certyfikat z Neurolingwistycznego Programowania na poziomie praktyka. Pracowała m.in. w Szpitalu Psychiatrycznym im. J. Babińskiego w Krakowie, Ośrodku Wychowawczym dla Osób Niepełnosprawnych Umysłowo, Polskim Związku Niewidomych, Podgórskiej Poradni Lekarskiej, Krakowskim Ośrodku Programów Profilaktycznych. Prowadziła różnorodne warsztaty, szkolenia oraz wykłady z zakresu umiejętności miękkich, rozwoju osobistego, profilaktyki narkomanii itp. Zajmuje się diagnostyką oraz poradnictwem psychologicznym (depresja, zaburzenia lękowe, kryzys, utrata sensu życia, żałoba, rozwój osobisty). Prowadzi rozwojowe warsztaty dla kobiet . Brała udział w Rozwojowym Festiwalu dla Kobiet PROGRESSteron w Krakowie.

 

Aleksandra Ścibior

tel. 505 994 420 e-mail: scibior.a@gmail.com
Absolwentka studiów magisterskich z socjologii kultury. Aktualnie kontynuuje studia na czwartym roku psychologii o specjalności klinicznej, na Uniwersytecie Szczecińskim. Prowadzi grupę wsparcia dla osób z chorobą nowotworową i ich rodzin w Centrum Zdrowia i Rozwoju Psychicznego. Jest współzałożycielką Bazy Wolontariatu Studentów Psychologii, w której odpowiada za pozyskiwanie nowych placówek i koordynowanie czterech grup wolontariuszy. Wiedzę teoretyczną pogłębia aktywnie udzielając w się w licznych wolontariatach w tym m.in. w Domu Pomocy Społecznej, gdzie zajmuje się osobami z chorobą Alzheimera oraz w Fundacji Niezależnego Życia Osób Niepełnosprawnych HUSSAR. Stale pogłębia swoje zainteresowania z zakresu psychoonkologii, psychosomatyki oraz psychoterapii systemowej biorąc udział w specjalistycznych kursach i angażując się w działania praktyczne.

 

Karina Gomółka

tel. 697 733 392 e-mail: karina.gomolka@gmail.com
Jest absolwentką pielęgniarstwa Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie odbywała praktyki na oddziałach: kardiologii, neurologii, gastroenterologii, psychiatrii, pediatrii i in. Doświadczenie w pracy z pacjentami, zainspirowało ją do podjęcia kolejnych studiów. Obecnie studiuje na czwartym roku psychologii na Uniwersytecie Szczecińskim. Kształci się w kierunku psychologii klinicznej, pogłębiając wiedzę akademicką jako wolontariuszka na Oddziale Onkologii Dziecięcej. Prowadzi grupę wsparcia dla osób z chorobą nowotworową w Centrum Zdrowia i Rozwoju Psychicznego. Koordynuje pracę wolontariuszy w Fundacji Niezależnego Życia Osób Niepełnosprawnych HUSSAR. Jest współzałożycielką Bazy Wolontariatu przy instytucie Psychologii US, zdobywa doświadczenie współpracując z organizacjami charytatywnymi oraz angażując się w projekty pomocy potrzebującym. Interesuje się medycyną niekonwencjonalną, psychosomatyką, psychoonkologią oraz psychologią religii.

 

Irena Niedzielska - logopeda

tel. 601 693 586 e-mail: irenee1@wp.pl
Jest absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończyła studia magisterskie o kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz studia podyplomowe z Logopedii. Obecnie podjęła studia podyplomowe, doskonalące o kierunku Neurologopedia na WSEIiI w Poznaniu. Pracuje w zawodzie logopedy w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” oraz w zawodzie nauczyciela - wychowawcy w Zespole Szkół Szpitalnych w Szczecinie.