Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społecznego „Stricte”

z siedzibą w Szczecinie

CENTRUM ZDROWIA I ROZWOJU PSYCHICZNEGO

 zaprasza na:   

Zaburzenia psychosomatyczne

 – podstawy diagnozy i leczenia

 

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, psychoterapeutów, lekarzy internistów i pediatrów, lekarzy psychiatrów, studentów psychologii (począwszy od trzeciego roku studiów).

 

Prowadzący:

Błażej Karwat, psycholog, pracownik Kliniki Hematologii PUM, Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej PUM, SPSK Nr 1 w Szczecinie.

 

System zajęć i warunki uczestnictwa:

- zajęcia w liczbie 20 godzin lekcyjnych odbędą się podczas jednego zjazdu weekendowego (piątek, sobota, niedziela) 27-29.01.2012 roku w sali szkoleniowej Centrum Zdrowia i Rozwoju Psychicznego Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społecznego „Stricte” w Szczecinie przy ul. Dworcowej 19;

- warunkiem otrzymania certyfikatu jest aktywny udział w całości zajęć;

-zgłoszenia przyjmowane są na piśmie na adres jw. (z dopiskiem SZKOLENIE) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: bkarwat@gmail.com;

- koszt udziału to 300 zł od osoby, maksymalna liczba uczestników 14 osób;

- zajęcia prowadzone formą warsztatu, dyskusji, prezentacji video i mini-wykładów, uczestnicy otrzymają materiały z zajęć (dokument PDF drogą elektroniczną).

 

Program:

·        Podstawy psychosomatyki

·        Teoria emocji (neurofizjologiczne tło emocji, charakterystyka procesu emocjonalnego)

·        Stres (koncepcja stresu, style radzenia sobie ze stresem, neurofizjologiczne i endokrynologiczne podłoże stresu)

·        Wypływ traumatycznych doświadczeń wczesnodziecięcych na powstawanie i rozwój chorób somatycznych (teoria relacji z obiektem)

·        Wybrane zaburzenia psychosomatyczne (choroby układu oddechowego, zaburzenia sercowo-naczyniowe, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zaburzenia związane z dietą, choroby gruczołów wewnątrzwydzielniczych, zespoły psychoautonomiczne)

·        Psychosomatyczne aspekty choroby nowotworowej

·        Podstawy interwencji psychoterapeutycznej

·        Radzenie sobie ze stresem (wizualizacja, relaksacja, autosugestia)