Nasza organizacja powstała w 1998 roku w środowisku studentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2001 r. naszą działalność zarejestrowaliśmy w Sądzie Rejonowym w Szczecinie.

    Przez lata skupialiśmy się wokół działań społecznych, w szczególności profilaktycznych, edukacyjnych, kulturalnych, naukowych i mających na celu niesienie pomocy potrzebującym. Współpracowaliśmy z różnymi instytucjami i organizacjami.

    Stawiamy na kreatywność, interdyscyplinarne podejście do rozważanych zagadnień, otwartość na idee i współpracę.

Stricte z łacińskiego "ściśle", "dokładnie".

System - stawiamy na systemowe rozwiązania
Tolerancja - jest gwarantem wspólnoty
Radość - towarzyszy nam
Inicjatywa - od niej wszystko się zaczęło
Charakter - wyróżnia nas z tłumu
Twórczość - na każdym kroku
Energia - napędem działania

Jeśli nasze idee są Tobie bliskie nawiąż z nami kontakt.

 

Statut Stowarzyszenia STRICTE

Sprawozdania merytoryczne i finansowe za rok: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.