Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społecznego „Stricte”

z siedzibą w Szczecinie

CENTRUM ZDROWIA I ROZWOJU PSYCHICZNEGO

 zaprasza na:   

Podstawy diagnostyki neuropsychologicznej

 

 

    Podczas szkolenia zaplanowano prezentację i omówienie wybranych narzędzi diagnozy ośrodkowego układu nerwowego:

 

·        Montrealska Skala Oceny Zaburzeń Poznawczych (MOCA)

·        Mental State Examination (MMSE)

·        Test Fluencji Słownej

·        Wzrokowo-Motoryczny Test Gestalt wg Bender

·        Test Pamięci Wzrokowej wg Benton

·        Test Kreślenia Drogi wg Suterlanda (TMT)

·        Token Test

·        Test Rysowania Zegara

·        Frenchay Aphasia Screening Test (FAST)

 

            Szkolenie odbędzie się w dniach 22, 23 września 2012 roku w sali szkoleniowej Centrum Zdrowia i Rozwoju Psychicznego Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społecznego „Stricte” w Szczecinie. Szkolenie w oba dni odbędzie się w godzinach 10.00-17.00.

         Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów i studentów psychologii.

 

            Koszt szkolenia wynosi 300 złotych, 250 zł dla studentów, 200 zł dla członków Stowarzyszenia. Cena szkolenia obejmuje uczestnictwo, otrzymanie materiałów  formie elektronicznej oraz certyfikatu. Członkowie Stowarzyszenia i studenci aby skorzystać ze zniżki powinni zapisać się i wnieść opłatę do 1 lipca 2012.

 

 

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń nadsyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bkarwat@gmail.com

Zgłoszenia przyjmowane będą do końca lipca i do tego czasu należy dokonać wpłaty.

Po dokonaniu wpłaty uczestniczy otrzymają materiały z zakresu podstaw neuroanatomii i neurofizjologii celem opanowania ich przed udziałem
w szkoleniu.

 

 

 

Szkolenie poprowadzi: Błażej Karwat, psycholog zajmujący się diagnostyką psychologiczną dla potrzeb klinicznych i sądowych, zatrudniony w Klinice Hematologii oraz Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie.