Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społecznego STRICTE
NIP: 851-27-42-068 REGON: 812378744 KRS: 0000020938
PKO BP I O/Szczecin Nr: 57 10204795 0000 9402 01440114
S T R I C T E